Oświadczenie

Wejście do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia
oświadczenia widocznego na stronie.
Jeśli nie spełniasz wymienionych warunków, kliknij przycisk anuluj.

Zaburzenia snu u kobiet

Kłopoty ze snem dotykają zdecydowanie częściej kobiet niż mężczyzn.

Zmiany snu związane z wiekiem i zaburzenia typowe dla konkretnych grup wiekowych

Wraz z upływem lat zmienia się u człowieka obraz i struktura snu.

Wpływ zmiany czasu na jakość snu

Dwa razy do roku przestawiamy w Polsce czas. Letnia zmiana czasu wiąże się z przesunięciem wskazówek zegara do przodu, zaś zimowa – z ich cofnięciem.

Fazy snu i ich związek z bezsennością

Wyróżniamy trzy rodzaje snu – płytki, głęboki (wolnofalowy) i REM.

Koszmary senne i trauma w bezsenności

Z punktu widzenia medycyny snu koszmary senne są wariantem normy, a chorobą stają się wtedy, kiedy zaczynają zaburzać sen.

Choroby towarzyszące bezsenności

W leczeniu bezsenności zwraca się uwagę na te choroby towarzyszące, które zakłócają przebieg snu.